Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

Analiza i interpretacja wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego “Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Zobacz informacje o epoce międzywojnie, w której tworzył poeta i biografię w Wikipedii.

t e k s t i n t e r p r e t a c j a
Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.
(A lato było piękne tego roku)I tak śpiewali: – Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudnił w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.I śpiew słyszano taki: – By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.
Życie każdego człowieka dobiega końca. Mówi się wówczas, że”wypełniły się dni”, wypełniły – dobiegły kresu, ktoś przeżył tyle, ile Bóg mu zapisał. Poeta tak określa właśnie śmierć żołnierzy z Westerplatte, których życie skończyło się podczas obrony polskiego wybrzeża gdańskiego, półwyspu nad Zatoką Gdańską.
Iść czwórkami to metaforyczne określenie marszu żołnierskiego, jakby przemaszerowali przed obliczem Boga. Zginęli i zamiast na ziemi teraz maszerują do nieba. W zdaniu tym kryje się pewien ładunek emocjonalny i wiara w to, że dla żołnierzy z Westerplatte śmierć nie była czymś strasznym, oddali życie za ojczyznę, nie muszą niczego się obawiać. Są dla żywych Polaków symbolem patriotyzmu (łac. patria – ojczyzna), miłości do ojczyzny i największego poświęcenia. W nawiasie ostatniego wersu mamy uwagę mówiącą o lecie 1939 roku, było piękne. Idąc do nieba, śpiewali pieśń, w której wyjaśniali, że cierpieli, ale teraz dobrze im będzie w niebie. W nawiasie poeta umieścił uwagę o tym, jak wyglądała ziemia. Było dużo wrzosu – roślina kwitnąca jesienią – z której można robić bukiety. Podmiot liryczny przypomina sobie obraz walki, gdy żołnierze stali w Gdańsku jak mur (porównanie), czyli nie bali się szwabskiej (pogardliwie lub potocznie o Niemcach, Szwabia to kraina w Niemczech) armaty. Odważnie i nie licząc się z życiem, narażali się, próbując zatrzymać wroga. Teraz mieszkają w chmurach – symbol nieba, wiecznego raju i nagrody za poświęcenie.Wszyscy niech podziwiają równy marsz wojska w chmurach. Poeta nazywa ich Morskim Batalionem, bo bronili granic morskich kraju.Widziano i słyszano ich marsz, gdy szli do nieba. Będą wygrzewać się na rajskich wrzosowiskach, miejscach, gdzie rośnie wrzos – o metafora nieba, miejsca, do którego zmierzamy po śmierci.W ostatniej strofie wypowiadają się żołnierze. Obiecują, że gdy nastanie zima, będzie wiał zimny wiatr i zrobi się smutno, wówczas powrócą do Warszawy, przybędą tam prosto z nieba, “spłyną” z obłoków. Poeta wyraża w ten sposób wiarę w to, iż śmierć żołnierzy z Westerplatte pozostanie na zawsze przykładem heroicznej postawy. Gdy zajdzie potrzeba walki za ojczyznę, pamięć o obronie półwyspu i postawie żołnierzy będzie wspomagać, zagrzewać do walki innych Polaków.

Życie poświęcili za ojczyznę

Budowa wiersza

Wiersz powstał w 1939 r., składa się z 6 strof po 4 wersy. Został napisany w większości ośmio- i siedmiozgłoskowcem z rymami żeńskimi przeplatanymi (rany/polany), ale też są tu rymy męskie (dni/szli, mur/chmur, wzrok/krok). Gatunkowo przypomina panegiryk lub pean, utwór pisany ku czci zmarłych lub wychwalający czyjeś cechy. Poeta opiewa bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy walczących na Westerplatte. Mogą być wzorem do naśladowania i definicją patriotyzmu. Sposobem obrazowania wiersz przypomina “Redutę Ordona” Adama Mickiewicza, charakterem emocji “Bema pamięci żałobny rapsod” Cypriana Kamila Norwida i “Pokolenie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wpisuje się zatem w nurt poezji patriotycznej i romantycznej.

Skomentujesz?

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close