epoki, analiza wierszy, słownik terminów literackich

Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12Epilog Opisy Oprac.Tekst

Index opisów – tematyczny

Uwaga! Numery wersów w kwadratowych nawiasach odpowiadają tekstowi pdf “Pana Tadeusza” – link powyżej – otwórz go w drugim oknie.

Opisy PostaciPrzyrodaJacek=RobakTadeusz i TelimenaSpór o zamekAsesor vs. RejentObyczaje

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis Zosi [110],
 • Opis zachodu słońca [186],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848],
 • Wieści Legionisty o Napoleonie dochodzące z Księstwa Warszawskiego [923],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Opis much litewskich [704],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Poetyckie zachwyty Hrabiego nad urodą Zosi [113, 188],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Opis lasu litewskiego [558],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814],
 • Historia Domejki i Dowejki [879, 1009],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Sędzia i Podkomorzy o przeznaczeniu mięsa niedźwiedzia i skóry [521 – 555],
 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opowieść Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów [210],
 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500],
 • Opis dwóch stawów [590],
 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760],

Księga X

 • Opis burzy [54].
 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Protazy opowiada przepowiednię dotyczącą losów Zosi sprzed roku [360],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Przybycie Maćka i pochwała waleczności i siły Litwinów [250],
 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777],
 • Opis zachodu słońca [859].

Księga I

 • Opis Zosi [110],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].

Księga IV

 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422].

Księga VI

 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1].

Księga VIII

 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis zachodu słońca [186].

Księga II

 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis much litewskich [704].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Opis lasu litewskiego [558].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650].

Księga V

 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274].

Księga VI

 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VIII

 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opis dwóch stawów [590].

Księga X

 • Opis burzy [54].

Księga XI

 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164].

Księga XII

 • Opis zachodu słońca [859].

Księga I

 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].

Księga IV

 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779].

Księga VI

 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290].

Księga VIII

 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289].

Księga I

 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650].

Księga II

 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402].

Księga VIII

 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].

Księga X

 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262].

Księga XI

 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].

Księga I

 • Opis wnętrza zamku [268, 290].

Księga II

 • Opis zamku [113],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340].

Księga V

 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119].

Księga VII

 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].

Księga XII

 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500].

Księga I

 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730].

Księga II

 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].

Księga IV

 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].

Księga XI

 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580].

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848].

Księga II

 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814].

Księga V

 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga XI

 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].
Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12Epilog Opisy Oprac.Tekst

Skomentujesz?

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close