Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

Część 1Część 2Część 3Część 4Int./Char.Plan/Mini

EPOKA

Romantyzm

BIOGRAFIA AUTORA

Cierpienia młodego Wertera

Johan Wolfgang Goethe to najwybitniejszy niemiecki poeta okresu preromantycznego (1767-1785) i romantyczny, prekursor romantyzmu europejskiego (1749-1832). Urodził się we Frankfurcie nad Menem w rodzinie mieszczańskiej. Studiował prawo, potem krótko prowadził praktykę adwokacką, by później poświęcić się literaturze. Jest autorem dramatu „Faust” (1768-1832 dzieło powstawało niemal całe życie autora) oraz powieści epistolarnej „Cierpień młodego Wertera” (1774).

GENEZA DZIEŁA

Werter

Dzieło powstało w 1772 roku a ukazało się drukiem w 1774 roku. Temat został zaczerpnięty z doświadczeń osobistych Goethego. W roku 1772 był on świeżo upieczonym prawnikiem, którego ojciec dla praktyki wysłał na praktykę aplikancką do Wetzlaru, niewielkiego miasteczka , gdzie pracowała komisja najwyższego trybunału cesarskiego. Tam poznał uroczą wioskę Garbenheim, w której gospodzie spotykali się młodzi prawnicy i dyplomaci. Spotkał także Wilhelma Jerusalem i Hansa Kestnera, który miał narzeczoną Karolinę Buff. W niej to zakochał się Goethe. Pewnego razu pod nieobecność Kestnera pocałował pannę Karolinę i później potajemnie opuścił praktykę. Miał też myśli samobójcze. Jego przyjaciel Wilhelm popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości, strzelił sobie w głowę pistoletem pożyczonym od Kestnera.

BUDOWA UTWORU

Utwór składa się z trzech części, pierwsza (39 listów) i druga (44 listy) są pisane w formie listów Wertera do przyjaciela Wilhelma. Część trzecia zatytułowana „Wydawca do czytelników” (ma charakter epilogu) jest pisana w trzeciej osobie przez narratora znającego fakty życia bohatera, zna on i przytacza niektóre później napisane ręką Wertera listy do Wilhelma i Loty, a także do innych osób (3 listy i ok. 4 listów przedśmiertnych do Loty, Wilhelma, Alberta, komisarza). Listy posiadają daty konkretnych dni w latach 1771 i 1772 roku, w których rozgrywa się akcja utworu.

Część 1Część 2Część 3Część 4Int./Char.Plan/Mini

Skomentujesz?

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close