epoki, analiza wierszy, słownik terminów literackich
Zobacz koniecznie

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

Poniżej dalszy ciąg książek, które możesz wykorzystać w/do swojej prezentacji:

168. ALEGORIE. Cogito 2005 nr 19 s. 78 Do prezentacji o: symbolu i alegorii, cnocie, alchemii i alchemikach, starożytnych bogach, mądrości, kondycji człowieka.
169. ANTYK. Cogito 2005 nr 21 s. 107 Do prezentacji o: nawiązaniach do antyku w literaturze i sztuce, portretach zwyrodniałych władców, słynnych wizerunkach męczeństwa w literaturze i sztuce wybranych epok.
170. APOKALIPSA. Cogito 2005 nr 18 s. 79 Do prezentacji o: motywie apokalipsy, motywie Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce, motywie sądu i wyroku w wybranych dziełach , niebie, piekle, Chrystus w literaturze i sztuce.

171. ARKADIA. Cogito 2005 nr 19 s. 81 Do prezentacji o: motywie arkadii w literaturze i sztuce, życiu w zgodzie z naturą, różnych koncepcjach szczęścia, sielance i antysielance, różnych obliczach śmierci, motywach wanitatywnych.
172. ARTYSTA. Cogito 2005 nr 21 s. 106-107 Do prezentacji o: Artyści o samych sobie – jak postrzegali swoją rolę i zadania?, Uczeń i jego mistrz – omów tę relację na przykładach wybranych dzieł; Artysta i jego mecenas – ukaż stosunki między poszczególnymi twórcami a ich opiekunami; Kreacja własnego wizerunku przez twórcę na podstawie dzieł literatury i sztuki; Wędrówka w dziełach literackich i malarskich.
173. BOHATERKI Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 74 Do prezentacji o: motywie Salome, tańcu, motywie ściętej głowy, literackie i malarskie portrety kobiet: kusicielek, modliszek, wampirów, famme fatale ; nawróconych grzesznikach.
174. BOHATEROWIE Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 75 Do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, nawiązaniach do Biblii w literaturze i sztuce, różnych obliczach świętości, literackich i malarskich portretach zdrajców, Apostołach.
175. BUNT : motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 124-125) Do prezentacji o: mieście, awangardzie, nowoczesności, młodości, komunizmie
176. CHRYSTUS. Cogito 2005 nr 18 s. 71 Prezentacje: Jak ukazywany jest Chrystus przez malarzy różnych epok? Motyw ofiary w literaturze i sztuce. Nauczyciel. Uczeń i mistrz.
177. CZAS. Cogito 2005 nr 19 s. 79 Do prezentacji o: czasie jako bohaterze literackim i malarskim, refleksji nad upływem czasu w wybranych dziełach, przemijaniu, kondycji człowieka
178. CZYTAJĄCA list Jana Vermeera van Delf. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 144) Do prezentacji o: rozstaniu, miłości, parach kochanków, epistolografii, codzienności.
179. DIABEŁ: motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 121-123) Do prezentacji o: diabłach i złu.
180. DON Kichot Honoré Daumiera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 126-127) Do prezentacji o: rycerzach, tolerancji, idealistach, marzeniach, walce z wiatrakami, sile literatury, obłędzie.
181. FORTUNA. Cogito 2005 nr 19 s. 83 Do prezentacji o: motywach stoickich, fortunie w wybranych dziełach literackich i malarskich, kondycji człowieka.
182. EDVARD Munch, Krzyk. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 31) Do prezentacji o: tragedii, ekspresji, środkach artystycznych, nastroju, strachu.
183. HIOB nawiedzony przez swoją żonę. Cogito 2005 nr 17 s. 72 Dzieła sztuki do prezentacji o: człowieku i Bogu, człowieku wobec cierpienia, samotności, zakładach w literaturze i sztuce, małżeństwa
184. HISTORIA. Cogito 2005 nr 21 s. 108 Do prezentacji o: wielkich patriotach polskich uwiecznionych przez ludzi pióra, rzeźbiarzy i malarzy, sylwetkach kaznodziei w wybranych działach, historii Polski jako inspiracji dla twórców, Polakach i Polsce
185. JARECKA Renata: Uporczywość pamięci. Cogito 2006 nr 15 s.82 Dzieło Salvadora Dali. Do prezentacji: Przemijanie jako motyw literacki. Świat jako teatr, labirynt: porównaj realizację wybranego toposu w różnych ujęciach literackich i artystycznych. Oniryzm jako sposób kreacji człowieka i świata.
186. KOCHANKOWIE. Cogito 2005 nr 19 s. 80 Do prezentacji o: słynnych parach kochanków, erotyzmie, miłości, nagości, pięknie, kobiecie
187. KRÓL Dawid. Cogito 2005 nr 17 s. 69 Dzieła sztuki do prezentacji o: psalmach, władcy, muzyce, ojcu i synu.
188. KRÓL pije Jacoba Jordaensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 114-115) Do prezentacji o: uczcie, zabawie, używkach, uzależnieniach.
189. KRZYK Edwarda Muncha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 124-125) Do prezentacji o : lęku, cierpieniu, podświadomości, ekspresjonizmie.
190. KUSZENIE św. Antoniego Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 128-129) Do prezentacji o: świętych, średniowieczu, wizjach, snach, moralności, wątkach biblijnych.
191. LEKCJA anatomii doktora Tulpa Rembrandta van Rijn. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 116-117) Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.
192. LEONARDO da Vinci, Mona Liza. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 42-43) Do prezentacji o: symbolu, metodach twórczych, pięknie-kryteriach, globalizacji.
193. MARYJA : zwiastowanie. Cogito 2005 nr 18 s. 72-73 Do prezentacji o: wizerunku Matki Boskiej w literaturze i sztuce, różnych obrazach macierzyństwa, matce cierpiącej, aniołach, wizerunkach świętych w literaturze i sztuce, śmierci, wniebowzięciu.
194. MIASTO : Jerozolima i Troja. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 126-127) Do prezentacji o: Biblii i mieście.
195. MIŁOŚĆ w obrazach : (i w jednej małej rzeźbie). Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 128-131) Do prezentacji o: małżeństwie, ślubie, flircie, kobiecie, mężczyźnie.
196. MINIATURY braci Limbourg. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 106-107) Do prezentacji o: średniowieczu, rycerzach, władzy, codzienności, idealizacji.
197. MONA Liza Leonarda da Vinci. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 136-137) Do prezentacji o: kobietach, kanonach urody, arcydziełach, renesansie, tajemnicy
198. NAD miastem Marca Chagalla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 120-121) Do prezentacji o: prowincji, oniryzmie, mieście.
199. NARODZINY Jezusa. Cogito 2005 nr 18 s. 70 Do prezentacji o: narodzinach, rodzinie, matce, dziecku, władcy, aniołach, hołdzie
200. OJCZYZNA. Cogito 2005 nr 21 s. 108 Do prezentacji o: ważnych momentach dziejowych Polski uwiecznionych przez pisarzy, poetów i malarzy, motywach historycznych w wybranych dziełach literackich i malarskich XIX wieku, motywie bitwy w działach literatury i sztuki.
201. OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : kobiety. Cogito 2005 nr 17 s. 74-75 Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych obliczach kobiety w literaturze i sztuce, motywie obciętej głowy w literaturze i sztuce, zabójstwie w słusznej sprawie, poświęceniu dla rodaków, urodzie, pięknie.
202. OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : mężczyźni. Cogito 2005 nr 17 s. 76-77 Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, przywódcy narodu, prorokach w wybranych dziełach, siłaczach, walce człowieka z Bogiem, bohaterach zmieniających imię, ojcu i synu, braciach.
203. PEJZAŻ. Cogito 2005 nr 20 s. 100 Do prezentacji o: ruinach, starych zamkach, grobach, samotności, wędrowcu, pielgrzymie, tułaczu, sposobach budowania nastroju, nawiązań do średniowiecza w literaturze i sztuce różnych epok.
204. PŁONĄCA żyrafa Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 110-111) Do prezentacji o: surrealizmie, życiu ludzkim, śmierci, lęku, brzydocie.
205. POCZĄTKI. Cogito 2005 nr 17 s. 70-71 Dzieła sztuki do prezentacji o: stworzeniu świata, stworzeniu człowieka, Adamie i Ewie w literaturze i sztuce, kondycji człowieka, różnych sposobach ukazywania raju w literaturze i sztuce,wygnaniu z raju, nagości, pięknie.
206. PORWANIE córek Leukipposa Petera Paula Rubensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 134-135) Do prezentacji o: mitologii, kobiecości, baroku, kanonach urody.
207. POSTACIE biblijne w malarstwie. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 142-144) Do prezentacji o: Biblii, Bogu, chrześcijaństwie.
208. POWSTANIE. Cogito 2005 nr 21 s. 109 Do prezentacji o: alegorii ojczyzny w literaturze i sztuce, powstaniach narodowych, bitwie jako temacie literackim i malarskim, pożegnaniach jako temacie literatury i sztuki, martyrologii narodu polskiego, różnych wizerunkach kobiety.
209. PRACA. Cogito 2005 nr 21 s. 106 Do prezentacji o: pracy, jej roli i sposobie ukazywania w wybranych dziełach XIX i XX wieku; robotniku – nowym bohaterze dzieł malarskich i literackich; nędzy i pracy ponad siły; fabryce; życiu codziennym w literaturze i sztuce wybranych epok.
210. RODZICE i dzieci. Cogito 2005 nr 17 s. 73 Dzieła sztuki do prezentacji o: rodzicach i dzieciach, ojcu i synu, ofierze, zabójstwie, człowieku i Bogu, wierze, aniołach.
211. RYBAK Pierre’a Pouvis de Chavannes’a. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 112-113) Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.
212. SALON przy rue des Moulins Henri de Touluse-Lautreca i Panny z Awinionu Pabla Picasa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 108-109) Do prezentacji o: kobietach, obyczajach, miłości, skandalu w sztuce.
213. SĄD Ostateczny Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 132-133) Do prezentacji o: apokalipsie, motywach biblijnych, śmierci, katastrofizmie.
214. SKANDALE i eksperymenty w sztuce XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 132-133) Do prezentacji o: sztuce nowoczesnej, skandalach w sztuce, kubizmie.
215. SZATAN. Cogito 2005 nr 20 s. 102 Do prezentacji o: wizerunkach szatana w literaturze i sztucce, demonach, bestiach, stworach; fantastycznych stworach w poezji i dramacie XIX wieku.
216. ŚMIERĆ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 134-135) Do prezentacji o: śmierci, sztuce średniowiecza, baroku, oświecenia, romantyzmu.
217. ŚWIAT zmarłych. Cogito 2005 nr 19 s. 82 Do prezentacji o: wizjach zaświatów w literaturze i sztuce, życiu po śmierci, śmierci, duszy ludzkiej.
218. ŚWIĘTA Rodzina. Cogito 2005 nr 18 s. 69 Do prezentacji o: rodzinie, rodzicach i dzieciach, Maryi, Chrystusie, matce, domu.
219. ŚWIĘTY Franciszek Giotta di Bondone. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 122-123) Do prezentacji o: świętych, motywach franciszkańskich, sztuce średniowiecza, filozofii życiowej.
220. UCZTA. Cogito 2005 nr 18 s. 77 Prezentacje: Motyw uczty w literaturze i malarstwie. Motyw pożegnania. Mistrz i uczeń. Życie Chrystusa w literaturze i sztuce. Pożegnanie.
221. UKARANIE Marsjasza Tycjana. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 118-119) Do prezentacji o: antyku, mitach, cierpieniu, sztuce, artystach, relacjach bogów i ludzi.
222. UKRZYŻOWANIE. COGITO 2005 NR 18 S. 78 Do prezentacji o: Chrystusie w literaturze i sztuce, motywie ofiary w wybranych dziełach, motywie krzyża w wybranych dziełach literackich i malarskich, pasji.
223. UPADEK Ikara Piotra Breugla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 130-131) Do prezentacji o: antyku, motywach Ikara, mitologii, idealizmie, młodości, konflikcie pokoleń, relacji ojciec-syn, wynalazkach, obojętności na cierpienie.
224. UPORCZYWOŚĆ pamięci Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 142-143) Do prezentacji o: czasie,przemijaniu, surrealizmie.
225. WIDOKÓWKI z XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 104-105) Do prezentacji o: XX wieku, wojnie, wartościach, totalitaryzmie, kulturze masowej.
226. WIEŚ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 136-137) Do prezentacji o: realizmie, przyrodzie, konwencjach, chłopomanii, zabawie.
227. WIOSNA Sandra Botticellego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 138-139) Do prezentacji o: przyrodzie, naturze, mitologii.
228. WŁADZA. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 138-140) Do prezentacji o: klasycyzmie, portretach, antyku, wpływie biografii na sztukę.
229. WOKÓŁ przypowieści. Cogito 2005 nr 18 s.76 Prezentacje : Jak żyć? Jak Bóg przemawia do człowieka? Ojciec i syn. Parabola i jej rola w literaturze. Motyw nauczyciela.
230. WOLNOŚĆ. Cogito 2005 nr 20 s. 101 Do prezentacji o: wolności w dziełach literackich i malarskich, rewolucji, różnych obliczach ludu.
231. WYGNANIE z raju Masaccia. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 140-141) Do prezentacji o: raju, człowieku, cierpieniu, grzechu, moralności.
232. ZŁO. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 140-141) Do prezentacji o: szatanie, wojnie, Sądzie Ostatecznym, XX wieku.

Zobacz koniecznie

Dodaj komentarz

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close