epoki, analiza wierszy, słownik terminów literackich