epoki, analiza wierszy, słownik terminów literackich
t e k s t streszczenie – wymowa

Przypowieść o ziarnku gorczycy Marek 4, 30-32

30 Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?

31 Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.

32 Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu».

gorczyca

gorczyca

Wymowa

Królestwo Boże jest porównane do ziarnka gorczycy. Jest ono małe, najmniejsze z ziaren, ale gdy urośnie, zamienia się w drzewo. Tak też jest ze słowem Boga i wiarą w Niego prowadzącą do raju i życia wiecznego.

Kom. ⇒ Przypowieść o ziarnku gorczycy

Dodaj komentarz

♥ Na Otwartym Portalu E-learningowym JAK PISAĆ znajdziesz wiele kursów dla siebie. ♥ Już działa FORUM z języka polskiego, gdzie można prosić o pomoc polonistów i internautów, publikować prace itd. Zapraszamy! ♥

♥ Na Otwartym Portalu E-learningowym JAK PISAĆ znajdziesz wiele kursów dla siebie. ♥

#HipHop2016, #Kartky, #NoweKino

♥ Już działa FORUM z języka polskiego, gdzie można prosić o pomoc polonistów i internautów, publikować prace itd. Zapraszamy! ♥

Niech żyje Polska! Literatura...